Agility

Når det er barmarkssensong, og det er mulig å trene på agilitybanen vår i Sundveien. Da er den åpen og tilgjengelig for agilitytrening for alle våre medlemmer. Nå i høst så har vi faste treninger ute mandager fra kl. 1800. I tillegg gjøres det avtaler om flere treninger etter behov. Følg med på facebookgruppa "Agility Røros" om hva som skjer i forhold til treninger. På vinterhalvåret trener vi inne i ridehallen på Kvernengan.

Noe av utstyret står ute, mens noe er innelåst og kun tilgengelig for de som har gått agilitykurs. Der er det en loggbok hvor utstyr som tas ut og inn skal føres inn med dato og underskrift.

Er du nysgjerrig på agility og usikker på om du vil delta på kurs, kan du møte opp på de faste treningene fra mai og få innføring/ hjelp fra de som trener fast.