Kurs i bronsemerkeprøven

Røros Hundeklubb har gleden av å tilby kurs i bronsemerkeprøven som kveldskurs over 8 kvelder i mars og april. Synes du lydighet høres spennende ut. Da er dette et kurs for deg. Instruktør på kurset er Torunn Nyhus Stene. Alle er velkommen - medlemmer og ikke medlemmer. Det er plass til 8 ekvipasjer på kurset, så her er det førstemann til mølla!

Innhold:
Målet få dette kurset er å trene på konkrete øvelser for å kunne bestå bronsemerkeprøven. Dette kurset er åpent for de som har trent fra før, gått valp/grunnkurs og har ønske om å gå videre med treningen. Her vil du lære øvelser du kan bruke både i hverdag og i konkurranse. På kurset bruker vi bruke positive treningsmetoder og innlæringsmåter. Vi trener på å belønne og motivere hunden, øver inn momenter og øvelser hvor hunden må lære seg å tenke mer selv. 

Den siste kvelden på bronsemerkekurs går hund og fører opp til en bronsemerkeprøve for en dommer.

Øvelser på bronsemerkeprøven:

 1. Tilgjengelighet: 
  Denne øvelsen er obligatorisk, og skal avdekke uønsket adferd. Alle må prøves i denne øvelsen før eventuell videre deltagelse. Hunden skal sitte i utgangsstilling. Dommeren kommer bort til ekvipasjen, som skal sjekkes, i front. Føreren kommanderer hunden «bli», og dommeren skal nå sjekke at hunden er tilgjengelig. Tilgjengeligheten sjekkes ved at dommeren kan ta på hundens snuteparti, se på tennene etc.
 2. Lineføring: 
  Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. Linen holdes i valgfri hånd. Hunden skal føres i fritt hengende line og hunden skal villig følge fører på førers venstre side. Korrekt fot-posisjon er hundens skulder ved venstre kne, og hunden skal følge fører i en parallell linje. Fører skal bevege armer og ben på en naturlig måte under øvelsen. Øvelsen skal inneholde vanlig marsj med vendinger og holdt, sakte marsj og springmarsj uten vendinger. Hunden skal raskt, uten kommando, innta utgangsstilling når føreren gjør holdt.
 3. Dekk i fra holdt: 
  Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. På ordre gir fører kommando for «fot» og går ca. 10 meter, hvor det blir gitt ordre om å gjøre holdt. Hunden skal innta utgangsstilling uten kommando fra fører. På ny ordre kommanderes hunden til å dekke. Når hunden er i dekk, går fører ca. 10 meter fra hunden hvor det gis ordre om helt om og holdt. Føreren får deretter ordre om å gå tilbake ca. 2 meter bak hunden og, på ny ordre gjør helt om og marsj for å gjøre holdt inntil hunden. På fornyet ordre kommanderes hunden til utgangsstilling.
 4. Innkalling fra sitt: 
  Hunden skal villig komme til fører. Bruk av én ekstrakommando for innkalling, høyst 8. Øvelsen underkjennes om ikke hunden er kommet til utgangsstilling på tre innkallingskommandoer. Forlater hunden plassen sin med mer enn tre ganger sin egen kroppslengde før føreren har gjort helt om og holdt, underkjennes øvelsen. Forlater hunden plassen med mindre enn tre ganger sin egen kroppslengde, gis ikke høyere karakter enn 7. Starter hunden før innkallingsordre, etter at føreren har gjort helt om og holdt, gis ikke høyere karakter enn 8. En hund som reiser eller legger seg uten å forflytte seg, før kommando for innkalling er gitt, skal ikke gis høyere karakter enn 8. Det skal legges stor vekt på at hunden velger korteste vei, og at den kommer i god fart.
 5. Hopp over hinder: 
  Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling, vendt mot hinderet og på valgfri avstand. På ordre kommanderer føreren hunden til å bli og går fra hunden, på siden av hinderet, og gjør helt om og holdt, valgfri avstand på den andre siden av hinderet. På ny ordre kalles hunden inn over hinderet til utgangsstilling. Hinderet skal være tett, og valgfri høyde maksimum 50 cm. Det er fører selv som avgjør høyden på hoppet.
 6. Enkeltdekk 1 min: 
  Med hunden i utgangsstilling stilles ekvipasjen opp. På ordre skal føreren gi kommando for dekk og, på fornyet ordre, kommandere bli. Føreren forlater hunden ca. 5 meter og skal synlig for hunden stå vendt mot den i 1 minutt. Tiden starter når føreren står vendt mot hunden. Etter at tiden er ute beordres føreren til å gå tilbake og gjøre helt om og holdt ca. 2 meter bak hunden. På fornyet ordre stiller føreren seg inntil hunden og får ordre om å kommandere hunden i utgangsstilling.
 7. Helhetsinntrykk:  
  Med helhetsinntrykk menes først og fremst samarbeidet mellom hund og fører, samt hundens arbeidsvilje og arbeidsglede gjennom samtlige av konkurransens øvelser. Det skal tas hensyn til hund og førers opptreden under og mellom de enkelte øvelser. Det skal også tas hensyn til de forskjellige rasers temperament. Helhet skal altså bedømmes selvstendig og skal ikke nødvendigvis reflektere gjennomsnittet av de øvrige karakterer. På prøven gis der maks poengsum: 180 Anmerkning: Hvis en hund mislykkes i en øvelse, og dommeren mener at dette beror på en misforståelse, kan det tillates at ekvipasjen gjør øvelsen på nytt.

Instruktør:
Torunn Nyhus Stene er instruktør på kurset, og har lenge hatt interesse for hund og adferd. Hun har lang erfaring som instruktør der hovedinteressen er generell adferd, hvordan hunden påvirkes av genetikk og miljø, konkurranselydighet og spor. I 2011 tok hun instruktørutdanningen hos Oslo Hundeskole. Siden 2012 jobbet hun som fast instuktør der og holdt valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighetskurs og bronsemerkekurs, samt hatt privattimer for hundrevis av kursdeltakere. Hun har selv en brukschæfer på 10 år, som er mye trent i spor og konkurranselydighet, og startet i hundesporten IGP. Selv deltar hun på hundekurs med ulike instruktører på høyt nivå. Har i mange år trent i hundesportgrupper sammen med andre utøvere for selv å bli en bedre hundefører, få et bedre samarbeid med egen hund, og lære mer om adferd hos hund.

Praktisk informasjon:
Kurset gjennomføres som kveldskurs over 8 onsdagskvelder i tidsrommet kl. 1800 – 2000. Kurset starter onsdag 8. mars og avsluttes 3. mai, med opphold påskeuka. Første del av kurset gjennomføres i Røros Hundehall på Sollihagaen 8. Det ligger rett over veien for Røros Gummi og maskin. Vi flytter ut etter hvert som våren kommer og været tillater det. Ta kontakt om du trenger nærmere veibeskrivelse.

Påmelding og pris:
Frist for påmelding er 27. februar, bindende påmelding etter "først til mølla-prinsippet".
Plass for inntil 8 ekvipasjer med minimum 5 deltakere for oppstart.

Påmeldingen sendes til rhk@roros.net, og merkes med: «Bronsemerkekurs 2023», navn på ekvipasjen, fødselsår, postnummer og telefonnummer til fører, samt hundens alder, rase og ferdigheter.

Pris: Kr. 1400 for medlemmer/ kr. 1700 for ikke-medlem av Røros Hundeklubb/
Spesialpris for medlemmer av Røros Hundehall kr. 1100.
Avgift for å gå opp til bronsemerkeprøven kommer i tillegg.

Betalingsfrist 2. mars til kontonummer 4280 05 38275.
Betalingen merkes med «Bronsemerkekurs» og navn på fører.

Huskeliste til kurset:

 • - Bur eller mulighet til å ha hunden i bil.
 • - Myke godbiter (fiskepudding, pølser, skinkeost etc), leker og vann til hunden.