Agility

Når snøen er borte og det er barmarkssensong, er det er mulig å trene på agilitybanen vår i Sundveien. Da er den åpen og tilgjengelig for agilitytrening for alle våre medlemmer. Nå i vår kommer vi til å ha  faste treninger ute tirsdager fra kl. 1800 (etter at snøen er borte). I tillegg gjøres det avtaler om flere treninger etter behov. Følg med på facebookgruppa "Agility Røros" om hva som skjer i forhold til treninger og tidspunkter. På vinterhalvåret trener vi inne i ridehallen på Kvernengan.

Noe av utstyret står ute, mens noe er innelåst og kun tilgengelig for de som har gått agilitykurs. Når du har deltatt på agilitykurs, er det bare å ta kontakt med styret for å få koden til lådet i brakka.

Er du nysgjerrig på agility og usikker på om du vil delta på kurs, kan du møte opp på de faste treningene fra mai og få innføring/ hjelp fra de som trener fast.