Bli medlem

For å registrere deg som medlem i Røros Hundeklubb går du inn på NKK's nettsider og tryker "bli medlem" øverst på siden, eller følg denne linken:

https://www.nkk.no/nkk/public/openPage/frame/innmelding/person_opplysninger.html

Er du allerede medlem av NKK går du inn på "min side", og medlemskap til høyre i menyen. Videre kan du trykke deg inn på "brukshundklubb" og finne Røros Hundeklubb i listen.