20Styret for 2020 består av:

 • Leder: Terje Roar Brænd
 • Nestleder: Maj Grete Smedås
 • Kasserer: Trine Aspås Krog
 • Sekretær: Toini Bergstrøm
 • Styremedlem: Monica Nordbrekken
  Styremedlem: John Steinar Galåen
 • Styremedlem: Ina Trøen
 • Møtende vara: Therese Krog Murberg
 • Ungdomsrepresentant: Camilla Borgos
 • Kom gjerne med innspill til styret på mail rhk@roros.net dersom du har noe på hjertet!