Agilitybanen

Agilitybanen vår i Sundveien er vår-høst åpen for trening, i brakka har vi innlåst utstyr som er tilgjengelig for de som har gått kurs.

Vi ønsker at alle som bruker agilitybanen årlig betaler inn kr 200 på konto: 4280.05.38275

Regler for bruk av bana:
1.    Du må være medlem i RHK for å  bruke banen.
2.    Dette er ikke et lufteområde – her skal det kun trenes agility, lydighet, rallylydighet osv.
       Ikke blodspor eller lufting!
3.    Ikke gå inn på banen når andre trener, uten å avtale dette først.
4.    Det er forbudt å klatre/leke på utstyret!
5.    Ødelagt utstyr skal erstattes!
6.    Dersom hunden tisser på utstyr / hindre, skal dette  skylles vekk med vann umiddelbart!
7.    All trening skjer på eget ansvar!

Feil bruk hindrene kan føre til store belastninger og skader på hundene.
Anbefalt alder på hund under agilitytrening er 1 år og oppover.
Unghunder bør trenes i samråd med instruktør.