Velkommen til Røros Hundeklubb!

Her kommer det informasjon om kurs, treninger, stevner og aktiviteter i regi av klubben.

 

Har du ønsker for hva klubben kan tilby av aktiviteter? 
Kom gjerne med innspill på mail til rhk@roros.net

 

 Årsmøte i Røros Hundeklubb 
Mandag 13. mars kl. 1900 på Rørosvidda Hotell

Årsmøtesaker
Frist for å melde inn saker til årsmøtet 13. februar