Velkommen til Røros Hundeklubb!

Her kommer det informasjon om kurs, treninger, stevner og aktiviteter i regi av klubben.

 

ÅRSMØTET I RØROS HUNDEKLUBB 
Røros Hundeklubb kaller inn til årsmøte

Nytt tidspunkt for årsmøtet er

Tirsdag 26. mai 2020 kl. 1900
Rørosvidda Hotell

Sakliste:
1. Åpning av møtet
2. Valg av møteleder, referent og 2 til å skrive under protokoll
3. Godkjenning av innkalling
4. Godkjenning av sakliste
5. Årsmelding 2019
6. Kontingent 2021
7. Regnskap 2019
8. Budsjett 2020
9. Valg
10. Planer for aktiviteter 2020

Frist for innkomne saker innen 3. mars 2020 sendes til rhk@roros.net

  

Har du ønsker for hva klubben kan tilby av aktiviteter?
Kom gjerne med innspill på mail til rhk@roros.net