Velkommen til Røros Hundeklubb!

Her kommer det informasjon om kurs, treninger, stevner og aktiviteter i regi av klubben.

 

 Velkommen til årsmøte
Mandag 5. mars kl. 1900 på Idrettsparken Hotell.

Sakliste:
1. Åpning av møtet
2. Valg av møteleder, referent og 2 til å skrive under protokoll
3. Godkjenning av innkalling
4. Godkjenning av sakliste
5. Årsmelding 2017
6. Kontigent 2018
7. Regnskap 2017
8. Budsjett 2018
9. Valg
10. Hall
11. Planer for aktiviteter 2018

 


Frist for å sende inn saker var 19. februar

Må sendes skriftlig til rhk@roros.net

 

Har du ønsker for hva klubben kan tilby av aktiviteter? 
Kom gjerne med innspill på mail til rhk@roros.net