Agilitybanen

På Røros Hundeklubb sin agilitybane i Sundveien kan man trene agility, rallylydighet eller lydighet. For å trene på klubbens område, må man ha betalt treningsavgift for bruk av agilitybanen. For å få tilgang til utstyret som er innelåst i brakka, må du være medlem av Røros Hundeklubb og deltatt på kurs i agility, rallylydighet eller lydighet.

Felles treninger sommeren 2023:
-    Agility: tirsdag og torsdag fra ca. kl. 18.00
     Kontaktperson: Toini Bergstrøm tlf. 90723513
-    Lydighet/ rally: mandag og onsdag fra ca. kl. 1800
     Kontaktperson: Trine Aspås Krog tlf. 924 66 308
 
Det er satt opp belysning ved bana som gir gode treningsforhold etter at det er mørkt. 
 

Betaling for bruk av agilitybanen:
-    Medlemmer kr. 200/ ikke medlemmer kr. 400 for hele sommersesongen.
      Drop-in for enkelttrening kr. 100
-    Treningsavgift betales til inn på konto 4280.05.38275.
     Merkes med «treningsavgift agilitybanen + årstall + navn».
-    Eller Vipps til Røros Hundeklubb, handlekurv #692467

Regler for bruk av bana:
1.    Dette er ikke et lufteområde – her skal det kun trenes agility, lydighet, rallylydighet osv.
       Ikke blodspor eller lufting!
2.     Ikke gå inn på banen når andre trener, uten å avtale dette først.
3.     Det er forbudt å klatre/leke på utstyret!
4.     Ødelagt utstyr skal erstattes!
5.     Dersom hunden tisser på utstyr / hindre, skal dette  skylles vekk med vann umiddelbart!
6.     All trening skjer på eget ansvar!

Feil bruk hindrene kan føre til store belastninger og skader på hundene.
Anbefalt alder på hund under agilitytrening er 1 år og oppover.
Unghunder bør trenes i samråd med instruktør.