Dressurområdet for hund

Alle hunder har fri adgang til dressurområdet (15.juli - 31.mars). 

Det er ingen avgift, men ønsker du å gi et bidrag, finner du giroblanketter i postkassa ved høydebassenget og i Erliveien fra Hittersjøen. Bidraget ditt går til vedlikehold av området.

I postkassene finner du kart over området og bruksregler.
 
Kart finnes HER    

Regelverk for bruk av dressurområdet

  1. Alle hunder har fri adgang til området.
  2. Området er merket med påler i god synlig avstand fra hverandre. Adkokstveiene er merket med kartskisse og bruksregler. Alle brukere skal være utstyrt med kartskisse og bruksregler.
  3. Adkomstområdet og parkeringsplasser skal ikke forsøples. Plastpose og avfalls-containere skal være tilgjengelig. Klubbene sørger for tømming av containerne.
  4. Det er brukernes ansvar å holde hundene innenfor merket område.
  5. Hver enkelt bruker har ansvar for at hunden ikke sjenerer andre i området, eller er til sjeanse for eller skader beitende bufe.
  6. Røros jeger- og fiskeforening og Røros hundeklubb forbeholder seg retten til, etter forhåndsvarsel, å benytte området til f.eks. lavinehundtrening, sporsøk, trening på utsatt fugl og lignende aktiviteter. Dette plikter de andre brukerne å ta hensyn til.
  7. Dersom en bruker gang på gang bryter bruksreglene kan vedkommende nektes adgang til området for kortere eller lengre tid.
  8. I perioden 1. april til 15. juli gjelder de ordinære båndtvangsbestemmelser

Røros jeger- og fiskeforening  
& Røros hundeklubb