Styret for 2021 består av:

 • Leder: Terje Roar Brænd
 • Nestleder: Tove Bøgseth
 • Kasserer: Trine Aspås Krog
 • Sekretær: Toini Bergstrøm
 • Styremedlem: Monica Nordbrekken
  Styremedlem: John Steinar Galåen
 • Styremedlem: Morten Leer
 • Møtende vara: Therese Krog Murberg
 • Møtende vara: Marianne Hamland
 • Ungdomsrepresentant: Camilla Borgos
 •   

Kom gjerne med innspill til styret på mail rhk@roros.net dersom du har noe på hjertet!