Velkommen til Røros Hundeklubb!

Her kommer det informasjon om kurs, treninger, stevner og aktiviteter i regi av klubben.

 

Har du ønsker for hva klubben kan tilby av aktiviteter? 
Kom gjerne med innspill på mail til rhk@roros.net

 

Velkommen til årsmøte i Røros Hundeklubb!
Mandag 14. mars 2022
kl. 1900 på Rørosvidda Hotell

Sakliste:
1. Åpning av møtet
2. Valg av møteleder, referent og 2 til å skrive under protokoll
3. Godkjenning av innkalling
4. Godkjenning av sakliste
5. Årsmelding 2021
6. Kontingent 2023
7. Regnskap 2021
8. Budsjett 2022
9. Valg
10. Planer for aktiviteter 2022
 
Frist for innmelding av saker seneste 1. mars 2022
Sendes til rhk@roros.net
Årsmøtet gjennomføres med fysiske oppmøte under forutsetning av at dette er mulig i henhold til regelverk for Covid-19.