Treningstider høsten 2023 og vinter 2024

 

Kontaktpersoner for de ulike gruppene:

Lydighet:
Trine Aspås Krog tlf. 924 66 308

Rallylydighet:
Tove Bøgseth tlf. 414 03 217

Nesearbeid/ smeller: 
Trine Aspås Krog tlf. 924 66 308

Agility:
Toini Bergstrøm tlf. 90723513